Kullanım Koşulları

 1. İnternet Sitesi ve Uygulama’nın sahibi EN İYİ TEKLİF REKLAM BİLİŞİM VE TİCARET LTD ŞTİ Şirket’tir. İnternet Sitesi’ni ziyaret ederek Üyelik Sözleşmesi, Kullanıcı Sözleşmesi, Gizlilik Sözleşmesi, Aydınlatma Metni, Kredi Rıza Beyanı Metni’nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; aşağıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın belirtilen tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.
 2. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular, kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi Kullanıcı olmanın doğurduğu haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler Eniyiteklif.com.tr’nin sorumluğunda değildir.
 3. Eniyiteklif.com.tr, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Kullanıcı’nın Uygulamadan yararlanmasına son verebilir. Bu durumda Kullanıcı hiçbir şekilde zarara uğradığından veya sair sebeplerden dolayı tazminat veya herhangi bir talepte bulunamaz. Ancak konu ile ilgili kendisine bilgi verilmesini isteyebilir.
 4. Site ve Uygulama’da yer alan ya da Site ve Uygulama aracılığı ile verilen bilgiler, herhangi bir şekilde tavsiye olarak kullanılmamalıdır. Eniyiteklif.com.tr bu Site ve Uygulamadaki tüm bilgilerin doğru olması için gerekli tüm gayreti göstermektedir ancak tüm bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Kullanıcılar, Site ve Uygulama’da yer alan bilgileri teyit ettirmelidirler. Eniyiteklif.com.tr istediği zaman, önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın Site ve Uygulama içeriğindeki tüm bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.
 5. internet Sitesi ve Uygulama’ya girilmesi, buradaki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Eniyiteklif.com.tr sorumlu değildir.
 6. Başkalarının İnternet Sitesi ve Uygulama’yı kullanımını kısıtlanamaz, engel olunamaz ve İnternet Sitesi ve Uygulama’nın kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edilemez, zararlı program, yazılım, kod ve benzeri materyal gönderilemez.
 7. Bilgisayar donanımınızı etkileyen virüs saldırılarından ve İnternet Sitesi ve Uygulama’dan edindiğiniz bilgilere istinaden oluşan kayıp ve hasarlar dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla İnternet Sitesi ve Uygulama’ya erişiminiz ve kullanımınıza ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan Eniyiteklif.com.tr sorumlu değildir.
 8. İnternet Sitesi ve Uygulama kullanıcıları, bunların çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, İnternet Sitesi ve Uygulama’ya yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ederler.
 9. İnternet Sitesi ve Uygulama’da, bunların tamamen bağımsız ve Eniyiteklif.com.tr’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ait başka web Site ve Uygulamalarına linkler bulunabilir. Zira Sigorta Poliçe ve Kredi Finansmanı teklifleri bu şekilde oluşturulmaktadır. Eniyiteklif.com.tr bunlarda bulunan bilgilerinin doğruluğu garanti etmez. Bu linkler vasıtasıyla erişilen web Site ve Uygulamalarından sunulan hizmetler/ürünler veya bunların içeriği hakkında Eniyiteklif.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcının bu internet site ve uygulamalarına erişimi tamamen kendi sorumluluğundadır.
 10. Eniyiteklif.com.tr, kullanıcı tarafından İnternet Sitesi ve Uygulama’ya kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon araması ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkına sahiptir. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle Eniyiteklif.com.tr’nin, kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Kullanıcı, her zaman sebep göstermeksizin Eniyiteklif.com.tr’e yazılı bildirimde bulunarak bu izni geri almaya yetkilidir.
 11. İnternet Sitesi ve Uygulama’da yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek; her türlü cezai ve hukuki işleme neden olacaktır.
 12. İnternet Sitesi ve Uygulama’da sunulan hizmetler, Eniyiteklif.com.tr tarafından Kullanıcı’ya aracının alınması yönüne taahhütte bulunulduğu anlamına gelmez. Kullanıcı, Eniyiteklif.com.tr’nin kendisinden otomobil alma zorunluluğunun bulunmadığını, Eniyiteklif.com.tr’nin sunduğu hizmetler açısından yalnızca aracı olduğunu, sebebi ne olursa olsun Eniyiteklif.com.tr’nin alım-satım ve diğer hizmet sözleşmelerinin imzalanmaması halinde herhangi bir hak, alacak ve/veya zarar tazmini talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 13. Eniyiteklif.com.tr, herhangi bir anda ve zamanda, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak İnternet Sitesi ve Uygulama’yı, içeriğini, İnternet Sitesi ve Uygulama ile uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün ve bilgileri, güncelleme, değiştirme, geçici veya sürekli olarak durdurma, sonlandırma ve kapatma, “Kullanıcı Sözleşmesini” ni değiştirme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir. Eniyiteklif.com.tr, Site İnternet Sitesi ve Uygulama’ya erişimin kesintiye uğramasından, İnternet Sitesi ve Uygulama’nın geçici olarak ya da tamamen kapatılmasından doğacak zararlardan sorumlu değildir.

FİKRİ MÜLKİYET VE DİĞER MÜLKİYET HAKLARI

 1. Eniyiteklif.com.tr Uygulama ve İnternet Sitesi’nin kullanılması ile oluşacak verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Kullanıcı, Eniyiteklif.com.tr tarafından sağlanan hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının yalnızca Şirket’e ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 2. Uygulama’nın (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, demonstratif, tanıtım videoları, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, Eniyiteklif.com.tr markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları Şirket’e aittir.
 3. Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan Eniyiteklif.com.tr’e ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yayımlanamaz, satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Sözleşmeler kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan üretilmiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu gerçek/tüzel kişi/kişiler Şirket’in uğradığı zararı ve/veya üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Şirket’ten talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.
 4. İnternet Sitesi ve Uygulama, aşağıda belirtilen Eniyiteklif.com.tr’e ait Resmi Sosyal Medya hesaplarına bağlantılar içerir, burada belirtilenler haricindeki Sosyal Medya Hesaplarının tarafımızla bir ilgisi bulunmamaktadır:

Facebook® hesabı, şu kullanıcı adı ile: @—;

Twitter® hesabı, şu kullanıcı adı ile: @—,

Instagram® hesabı, şu kullanıcı adı ile: @—,

YouTube® hesabı, şu kullanıcı adı ile: —,

 

UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME VE KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

 1. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 2. Kullanıcı, işbu Sözleşmeler’ den doğabilecek ihtilaflarda Eniyiteklif.com.tr’nin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Üyelik Sözleşmesi-Kullanıcı Sözleşmesi-Gizlilik Sözleşmesi-Aydınlatma Metni-Kredi Rıza Beyanı Metni’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
 4. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, 21 (yirmibir) maddeden ibaret olup Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.