İlan Verme Kuralları

MADDE 1– TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle ‘’Sözleşme’’ olarak anılacaktır.) sunulan hizmetlere ilişkin şart, koşul, mobil uygulama ve internet sitesinin kullanılması kurallarını düzenlemektedir. İşbu sözleşme ve ayrılmaz ekleri (Kullanıcı Sözleşmesi, Gizlilik Sözleşmesi, Aydınlatma Metni, Kredi Rıza Beyanı Metni) “İstanbul” adresinde mukim “ EN İYİ TEKLİF REKLAM BİLİŞİM VE TİCARET LTD ŞTİ Şirketi” (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) ile Eniyiteklif.com.tr mobil uygulamasından ve “http://www.eniyiteklif.com.tr/” adresindeki internet sitesinden (“İnternet Sitesi”)  sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan Kullanıcı ve Şirket ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

MADDE 2– TANIMLAR

2.1. Uygulama                        : Eniyiteklif.com.tr isimli mobil uygulama Android ve İOS tabanlı tüm mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımı ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu tüm sanal gerçeklik mecralarını ifade etmektedir.

2.2. İnternet Sitesi      : http://www.eniyiteklif.com.tr/

2.3. Kullanıcı               : Uygulamadan veya internet sitesinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir.

2.4. Hizmet Sağlayıcısı: Anlaşmalı sigorta şirketleri, Bankalar ve Kredi Kuruluşları

2.5. Teklif                   : Araç bilgilerini giren Kullanıcının aracını satmak üzere, sigorta poliçesi hazırlamak üzere veya kredi aracılığı yapmak üzere yapılan fiyat önerisini ifade etmektedir.

2.6. Sisteme Erişim Araçları: Kullanıcının hesabını yönetim sayfası, Uygulamaya erişim sağlayan kullanıcı adı, şifre, kod, parola gibi yalnızca Kullanıcının bilgisinde olan bilgileri ifade eder.

2.7. İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, sms, mms, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını ifade eder.

2.8. Mesaj                  : Eniyiteklif.com.tr’in, Kullanıcılara pazarlama, araştırma, bilgilendirme vb. amaçlarla haricen veya uygulama içi mesaj sistemi üzerinden göndereceği, Kullanıcıların Eniyiteklif.com.tr tarafından kendilerine gönderilmesine izin verdikleri mesajları ifade eder.

2.9. Araç Değerleme  : Algoritmik hesaplama yapan yazılım vasıtasıyla belirlenen Kullanıcı’ya aracının satış bedeliyle ilgili sadece bir ön fikir verme amaçlı yapılan belirlemeden ibarettir.

2.10. Kanun                : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

2.11. Sözleşmeler       : Üyelik Sözleşmesi ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçaları olan Kullanıcı Sözleşmesi, Gizlilik Sözleşmesi, Aydınlatma Metni, Kredi Rıza Beyanı Metni’nin tamamını ifade eder.

2.12. Hizmetler          : bkz. Madde-6

MADDE 3– KONU VE KAPSAM

3.1. İşbu sözleşmenin konusu;

– Kullanıcıların uygulama ve internet sitesine olan üyeliklerine ilişkin şartlar,

– Eniyiteklif.com.tr tarafından sözleşme kapsamında verilen araç değerleme ve aracılık hizmetlerinden yararlanma şartları,

– Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2. Kullanıcı işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Uygulama ve İnternet Sitesi içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Şirket tarafından açıklanan her türlü beyanı dahi kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4 – GENEL BİLGİLENDİRME

Üye kayıt işlemleri gerçekleştirilmeden, işbu Sözleşmeler’de kararlaştırılan hak ve yükümlülüklerin okunması ve bu hükümlerin okunduğuna ve kabul edildiğine dair İnternet Sitesi ve/veya Uygulama üzerinden onay verilmesi gerekmektedir.

Eniyiteklif.com.tr’e üye olurken verdiğiniz elektronik onayla Sözleşmeler’de yazılı tüm hükümleri okumuş, içeriği bütünüyle anlamış ve koşulsuz olarak kabul etmiş sayılmaktasınız. İşbu Sözleşmeler’i okumamanız veya okuduğunuz halde içeriği bütünüyle anlamamanız ve Sözleşme hükümlerine bu sebeplerle dahi olsa uygun davranmamış olmanız nedeniyle maruz kalabileceğiniz doğrudan ve/veya dolaylı herhangi bir maddi ve manevi zarardan ve/veya masraftan, Şirket’in sorumlu tutulamayacağını belirtmek isteriz. Sayılan sebeplerden doğabilecek her türlü doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve manevi zarara ve/veya masrafa ilişkin sorumluluk bizzat tarafınıza ait olup, söz konusu zararlara ve/veya masraflara ilişkin olarak doğrudan ve/veya dolaylı şekilde Şirket’e rücu edilmesi mümkün değildir.

MADDE 5– TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri:

 1. Üyelik, Kullanıcı tarafından verilen onayı takiben, Kullanıcı’ya ait telefon numarasına SMS yoluyla gönderilen üyelik “doğrulama kodu” nun, İnternet Sitesi veya Uygulama’ya girilmesi ile başlar. Eniyiteklif.com.tr tarafından Kullanıcı’ya gönderilen üyelik “doğrulama kodu” ve bu kodun İnternet Sitesi veya Uygulama’ya girilmesine ilişkin kayıtlar Taraflar arasında Sözleşme’nin kurulduğuna dair bir delil teşkil etmektedir.

Kullanıcının üye olabilmesi için önceki üyeliklerin herhangi bir sebeple iptal edilmemiş olması gerekir. Üyeliğin daha önceden herhangi bir nedenle iptal edilmiş olması halinde Sözleşmeler’in Kullanıcı tarafından onaylanması üyelik sonucunu doğurmaz. Üye’nin, işbu Sözleşmeler’de yer alan hak ve yükümlülükleri kabul etmeksizin Kullanıcı sıfatını haiz olamaz.

 1. Kullanıcı, Uygulama veya İnternet Sitesi üzerinden Sözleşme kapsamında almak istediği Hizmet veya Teklif ile ilgili anlaşma yapma hakkına sahiptir.
 1. Kullanıcı, ‘TEKLİF AL’ prosedürünü yerine getirirken satmak istediği aracın bilgilerini ayrıntılı ve doğru şekilde belirtmelidir. Kullanıcı aynı şekilde Sigorta ve Kredi aracılık hizmetlerine ilişkin teklif alabilmek için istenen tüm bilgileri tam ve doğru şekilde belirtmelidir.
 1. Kullanıcı, teklif alma fonksiyonlarını amacı dışında veya kötüye kullanım anlamına gelecek herhangi bir şekilde(spam vb.) kullanmamayı kabul etmektedir. Aksi takdirde oluşacak zararlardan sorumlu olduğunu taahhüt etmektedir.
 1. İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinden algoritmik hesaplama yapan yazılım vasıtasıyla belirlenen Araç Değerleme, Kullanıcı’ya sadece bir ön fikir verme amaçlı olarak sunulmakta olup, Araç Değerleme Eniyiteklif.com.tr tarafından 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında, Kullanıcı’ya yapılmış bir teklif ve/veya öneri, ön sözleşme veya satış vaadi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir.

Araç Değerleme’nin sunulması, ödeme yapılacağına dair herhangi bir kabul, beyan veya taahhüt yapıldığı şeklinde de yorumlanmayacaktır.

Araç Değerleme’nin İnternet Sitesi’nde sunulması ve Kullanıcı tarafından görülmesi, Borçlar Kanunu uyarınca sözleşmenin kurulmasının gerekliliği olan öneri ve kabul sürecinin bir parçası olarak kabul edilmeyeceği gibi bu yönde de yorumlanamaz.

 1. Kullanıcı, Araç Değerleme sonucu gösterilen bedel aralığında aracının satışını yapmakla yükümlü olmadığı gibi Eniyiteklif.com.tr vasıtasıyla Kullanıcı’ya iletilen tekliflerin bu bedel aralığında olması zorunluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı Araç Değerleme sonucu gösterilen bedel aralığında teklif almadığından bahisle Eniyiteklif.com.tr’i sorumlu tutamayacağını kabul eder.
 1. Kullanıcı, işbu İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinden yönlendirilen Sosyal Medyalar vasıtasıyla muhtelif değerlendirmeler, yorumlar, fotoğraflar ve başka içerikler yayınlayabilir, mesajlar gönderebilir, öneriler, fikirler, yorumlar, sorular ya da başka bilgiler paylaşabilirler.

Kullanıcı tarafından oluşturulan söz konusu içerik yasadışı, müstehcen, tehdit içerikli, aşağılayıcı ve/veya Eniyiteklif.com.tr’in ya da üçüncü kişilerin gizliliğini ihlal eder nitelikte olamaz, fikri mülkiyet ya da telif haklarını ihlal edemez ve/veya üçüncü kişilere diğer bir şekilde doğrudan veya dolaylı zarar veremez yahut başka bir nedenle hukuki bir sürece konu edilebilir durumda olamaz. Ayrıca söz konusu içerik, yazılım virüsleri, politik kampanyalar, ticari istekler, toplu gönderiler ve/veya başka herhangi türden bir “spam” içermemelidir. Bu maddenin ihlali halinde Kullanıcılar, kendilerinin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü dolaylı ve/veya doğrudan maddi ve manevi zararlardan ve olası masraflardan kendilerinin sorumlu tutulacağını kabul ve beyan ederler.

 1. Kullanıcı, Eniyiteklif.com.tr’in yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde Uygulama dâhilinde edinilen bilgilerin talep edilmesi halinde, Kullanıcılara ait bu bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden ne ad altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
 1. Kullanıcı Eniyiteklif.com.tr’in iş bu Sözleşme konusu hizmetleri ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortaklarına, iştirakçilerine Kullanıcıya ait ticari bilgileri açıklamaya yetkili olacağını, bu hususu kabul ettiğini beyan ederek bu sebeple Eniyiteklif.com.tr’ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.(Ayrıca izin alınacaktır.) İnternet Sitesi ve Uygulamanın kullanılabilmesi için bu izinlerin verilmesi mecburidir.
 1. Kullanıcı Uygulamaya erişmek için kullandığı Sisteme Erişim Araçlarını (kullanıcı adı, şifre, kod gibi) gizli tutmakla yükümlüdür. Sisteme Erişim Araçlarını kullanma hakkı münhasıran Kullanıcıya aittir. Kullanıcı işbu bilgilerini üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Sisteme Erişim Araçlarının üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamı ile Kullanıcı sorumludur. Eniyiteklif.com.tr, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgilerin kullanımı sonucu yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde derhal Eniyiteklif.com.tr’i bilgilendirmekle yükümlüdür.
 1. Kişilerin oluşturdukları bu şifrelerin unutulması, kaybedilmesi, yanlış bir şifre kullanması ve/veya kişisel bilgilerinin (örneğin cep telefonu numarası) hatalı belirtilmesi durumunda ve/veya şüpheli durumlarda ihtiyaç duyulması halinde Eniyiteklif.com.tr kişilerin bilgilerini güvenceye almak amacıyla sahiplerine haber vermeksizin işlemi sonlandırma, durdurma, hesabı askıya alma/dondurma, şifreyi iptal etme ve/veya değiştirme hakkına sahiptir. Burada bahsi geçen durumlardan kaynaklanabilecek maddi zarar ve kayıplardan ve gecikmelerden Eniyiteklif.com.tr sorumlu tutulamaz.
 1. Kullanıcı, Uygulama dâhilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Eniyiteklif.com.tr, Kullanıcı tarafından uygulamaya bildirilen veya Uygulama üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.
 1. Kullanıcı kendine ait hesaptan yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Eniyiteklif.com.tr‘a verdiği iletişim kanallarının yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim kanalları olduğunu ve bu iletişim kanallarını aktif olarak kullandığını taahhüt eder. Aksi halde Kullanıcı iletişim kanallarının üyenin kendisine ait olmamasından veya iletişim kanallarını aktif olarak kullanmamasından dolayı Eniyiteklif.com.tr‘in uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır.
 1. Eniyiteklif.com.tr’in sunduğu hizmetlerden yararlananlar, Uygulama dâhilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcının, Uygulama dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı, hâlihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile Eniyiteklif.com.tr’in Uygulama ve İnternet Sitesine ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder.
 1. Kullanıcı işbu Uygulamanın ve İnternet Sitesinin Şirkete ait olduğunu bildiğini kabul eder. Kullanıcı; Şirket, üyeler, Kullanıcı veya üçüncü bir şahsın ayni – şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Uygulama dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
 1. Uygulamada ve Uygulama üzerinden link verilen diğer internet sitelerinde, Kullanıcı dâhil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı Eniyiteklif.com.tr’in sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı veya herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Eniyiteklif.com.tr; Kullanıcı veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu garanti ve taahhüt etmemektedir.
 1. Şirket ve Hizmet Sağlayıcıları birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme’nin Taraflarca onaylanması ve uygulanması, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi – işveren ilişkisi vb. herhangi bir bağ olduğu sonucunu doğurmaz. Eniyiteklif.com.tr yalnızca aracılık hizmeti vermektedir.
 1. İlan oluşturma aşamasında Kullanıcıya kolaylık olması maksadıyla araç marka ve modelleri listelenmiştir. İş bu markalar ve modeller bilgilendirme amaçlı eklenmiştir tüm telif hakları marka sahibi şirketlere aittir. Eniyiteklif.com.tr ile bahsi geçen markaların herhangi bir işbirliği bulunduğu anlamına gelmemektedir.
 1. Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamında üçüncü kişilere göndereceği referans mesajlarının hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, bu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı bütün iletişimin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı olarak Şirket’e bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talebin Eniyiteklif.com.tr tarafından kendisine ihbar edilebileceğini, Şirket’in savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği kendisine savunma için gerekli yasal sürelerin geçirilmemesini teminen derhal sağlayacağını, bahsi geçen dava ve talep sonucunda Şirket’in herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın diğer tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının iş bu maddeye aykırı hareket etmesi sebebiyle Şirket sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak feshetme, üyeliği askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

 1. Kullanıcı, Eniyiteklif.com.tr’in ve/veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, verilerine herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, sağlanan hizmetleri bu şekilde ya da üçüncü kişilerin uygulamanın hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. Aksi halde zararı tazmin sorumluluğu bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.
 1. Kullanıcı, Eniyiteklif.com.tr’in elektronik haberleşme araçları ile iletişim kurmasını, kampanya, reklam, promosyon gibi bilgilendirmeleri yapmasını kabul eder. (Ayrıca izin verilecektir.)
 1. Kullanıcı, Şirket’in yazılı onayı olmadan, Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
 1. Eniyiteklif.com.tr’in sunduğu Hizmet’lerden yararlananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site ve Uygulama üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, bu kapsamda yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.
 1. Uygulama ve Hizmetlerden Kullanıcı ücretsiz olarak yararlanacaktır. Ancak bu durum her zaman önceden haber verilmeksizin Eniyiteklif.com.tr tarafından değiştirilebilir ve bu durumda belirlenen ücret karşılığında faydalanmaya devam edebilecektir.
 1. Kullanıcı, Eniyiteklif.com.tr veya üçüncü kişilerin ayni – şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Eniyiteklif.com.tr ile doğrudan ve dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini taahhüt eder.
 1. Eniyiteklif.com.tr, Kullanıcının ‘Sözleşmeler’ hükümlerine aykırı veya hukuka aykırı olarak Site veya Uygulama üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 1. Kullanıcı ilgili formları doldurup “Üyelik Sözleşmesi ve Eklerini okudum, anladım ve sözleşme şartlarını kabul ediyorum.” ve “Kişisel verilerimin sözleşmelerde yazılı amaçlarla işlenmesine ve paylaşılmasına Açık Rızam vardır.” maddesini onayladıktan sonra işbu Sözleşme ve ekleri kapsamında Kullanıcı olma ehliyetine sahip olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi halde, bu hususun Şirket tarafından tespit edilmesi durumunda Kullanıcının Sözleşmesi derhal feshedilir.
 1. Kullanıcı prosedürleri yerine getirirken, Uygulamadaki hizmetlerden faydalanırken ve Uygulamadaki hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, İnternet Sitesinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.2. Eniyiteklif.com.tr’in Hak ve Yükümlülükleri

 1. Eniyiteklif.com.tr, Uygulamada ve İnternet Sitesinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, Kullanıcı’nın sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Eniyiteklif.com.tr, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Eniyiteklif.com.tr tarafından Kullanıcıdan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan Eniyiteklif.com.tr sorumlu olmayacak ve Kullanıcının Uygulamayı kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.
 2. Hizmetler, bir kısmı Şirket’in işlettiği sistemlerin ve sunucuların kullanılabilirlik durumuna göre Şirket tarafından, bir kısmı ise Şirket’in iş ortakları veya beraber çalıştığı 3. Kurumlar vasıtasıyla sunulmaktadır. Bu sebeple, Eniyiteklif.com.tr İnternet Sitesi, Uygulama ve Hizmetler’in devamlı ve kesintisiz kullanımını garanti etmemektedir. İnternet Sitesi, Uygulama ve Hizmetler’e kısmen veya tamamen erişimin engellenmesi, diğer etkenlerle birlikte, Şirket’in kontrolü dışındaki kullanılabilirlik durumlarına tabidir.

Eniyiteklif.com.tr, İnternet Sitesi, Uygulama ve Hizmetler’in işleyişinin devamlılığına ve kullanılabilirliğine dair eksikliklerden doğan herhangi bir kayıp, zarar ve hasardan sorumlu değildir.

 1. Referans kolaylığı, iş ortaklığı veya çeşitli sebeplerle Uygulama ve İnternet Sitesi içerisinde Eniyiteklif.com.tr kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır.
 2. Eniyiteklif.com.tr, üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir olduğu, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda Kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler, ürünler veya bunların içeriği hakkında Eniyiteklif.com.tr’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 3. Eniyiteklif.com.tr, Araç Sigorta ve Araç Finansmanı için aracılık hizmeti sağlamaktadır. Yapılan ZMSS-Kasko vb. ARAÇ SİGORTA POLİÇELERİ ve ARAÇ FİNANSMAN – KREDİLERİ bakımından sadece aracı olup herhangi bir garantörlüğü bulunmamaktadır. Sunulan teklifler anlaşmalı Sigorta Şirketleri ve Kredi Kuruluşları onayı ile Kullanıcı’ya yansıtılacak olup Sigorta Şirketleri ve Kredi Kuruluşları’nın yapılan tekliften vazgeçmesi veyahutta değiştirmesi durumunda Eniyiteklif.com.tr’in bu konuda bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı yapılan tekliften vazgeçilmesi veyahutta değiştirilmesi durumunda bir zarar oluşursa dahi bunu Kullanıcı kendisi üstenecektir. Eniyiteklif.com.tr bu konuda hiç şekilde garanti vermemektedir.

Sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklar ilgili sözleşmenin taraflarına ait olup, bunların ifasında Eniyiteklif.com.tr’in hiçbir sorumluluğu yoktur. Eniyiteklif.com.tr’ten hizmet alınmış olması Eniyiteklif.com.tr’in, sigorta şirketinin veya sigorta ettirenin/sigortalının ediminin garanti edildiği anlamına gelmez. Bu nedenle sigorta poliçesindeki borçlardan dolayı Eniyiteklif.com.tr’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

 1. Eniyiteklif.com.tr sıfır araç fiyat bilgisi hizmeti sunmaktadır. Bu hizmeti sunarken bilgisi sunulan araç markaları ile herhangi bir bağlantısı, iş ortaklığı bulunmamaktadır. İş bu fiyat bilgisi Şirket’çe uygun bulunan aralıklarla güncellenecek olup bu bilgilerin doğruluğu konusunda Eniyiteklif.com.tr hiçbir şekilde garanti vermemektedir. Kullanıcı bu bilgilerin yanlış olduğunda bahisle Şirket aleyhine bir işlem yapamayacağını kabul ve taahhüt eder.
 2. Eniyiteklif.com.tr, işbu Uygulama ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, Uygulamayı kullanma koşulları ile Uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, kaldırma, Uygulamayı durdurma hakkını saklı tutar.

Değişiklikler, Uygulamada yayımlanır ve onay halinde yürürlüğe girer. Değişiklilerin Kullanıcı tarafından onaylanmaması halinde kullanıcı hesabına giriş yapamayacaktır. Değişiklikler, Eniyiteklif.com.tr tarafından belirlenen mecralar üzerinden Kullanıcılara duyurulur.

 1. Eniyiteklif.com.tr, Uygulama kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Eniyiteklif.com.tr özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, Eniyiteklif.com.tr’ten kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 2. Eniyiteklif.com.tr gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.
 3. Eniyiteklif.com.tr, sağladığı hizmetlerin sunumu ile ilgili olarak, belirlediği uygulamalar ve hizmet gereksinimleri çerçevesinde uygun göreceği her türlü teknolojiyi, sanal veya reel mecrayı kullanmakta serbesttir. Eniyiteklif.com.tr, yükümlülüklerinden herhangi biri için üçüncü kişilerle sözleşme yapma ve uygulamanın bakım ve işletimini kısmen veya tamamen başkalarına yaptırma yetkisine sahiptir.
 4. Eniyiteklif.com.tr, Kullanıcıya herhangi bir bildirim yapmak zorunluluğu olmaksızın dilediği tarihte sunduğu hizmetleri değiştirebilir, kısmen veya tamamen sona erdirebilir.
 5. Kullanıcı veya 3. kişiler, Eniyiteklif.com.tr Uygulama ve İnternet Sitesinin reklamını yapmak için Şirket’ten izin almalıdır. Şirket tarafından onaylanmamış ve/veya Eniyiteklif.com.tr markasını karalayıcı içerik bulunduran reklam vb. yayınların Şirket’e vereceği zararın sorumluluğu reklamı yapan kişiye aittir.
 6. İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinde Kullanıcılar için ‘İletişim Formu’, Tüzel Kişiler ve Markalar için ise ‘İş Birliği ve Sponsorluk Formu’ uygulama içinde yaşanan herhangi bir problemi ya da uygulama hakkındaki önerilerini veya işbirliği tekliflerini bu kanallardan iletebilir. (İşbu formun gönderilebilmesi için ad soyadı, telefon numarası, e-posta adresi ve mesaj içeriği sağlanması gerekmektedir.) Gerekli bilgilerin eksik veya hatalı girilmesi durumunda dönüş sağlanmayacaktır.
 7. Kullanıcı, ‘Hesap Silme’ işlemleri için mobil uygulamadan araçlarım sayfasında sağ üstte bulunan ayarlar ikonuna tıkladığında açılan menüden işlemi gerçekleştirebilir veya İnternet Sitesinde Bize Ulaşın alanından iletişime geçebilirler.
 8. Sözleşmeler, Eniyiteklif.com.tr ile Kullanıcı arasında hiçbir nam ve ad altında ticari bir ilişki ya da bağlantı tesis etmez.

MADDE 6– HİZMETLER

Genel olarak hizmetten faydalanma, Şirket’e ait İnternet Sitesi ve Uygulama tarafından sağlanan hizmetleri kullanmak amacıyla bilgisayar, mobil cihaz veya farklı herhangi bir araçla bu siteye erişim sağlanması, cihazlara indirilmesi, Uygulama veya İnternet Sitesi’nin ziyaret edilmesi, uygulama ve modüllerin kullanılmasını ve teklif alınması gibi hususları içermektedir.

– Araç Fiyatlama         : İnternet sitemizde yer alan ve IOS veya Android mağazalarında bulunan Şirket’e ait Eniyiteklif.com.tr Uygulaması, aracınızın güncel 2.el piyasa değerini aracın olası maksimim-minimum veya ortalama değerini/aralığı veren sorgulamalar temin eder.

– Teklif                        : Araç fiyatlama sonrası Kullanıcıya İnternet Sitesi ve Uygulama harici yollarla aracının satışı için ulaşılması, Kredi ve Sigorta sözleşmeleri için ise aracılık hizmetidir.

– Sıfır Araç Fiyat         : Kullanıcılara belirli aralıklarla güncellenmek üzere ülkemizde satılan tüm sıfır araçların fiyat bilgisi hizmetini temin eder.

– Kasko Değeri                        : Kullanıcının araç bilgilerini girmesiyle Türkiye Sigorta Birliği (https://www.tsbw.org.tr) adresinden doğrudan alınan aracına ait kasko bilgilerine erişim hizmeti sunar.

–  Kredi Aracılık          : Araç kredisinden faydalanmak isteyen Kullanıcılara Araç Kredisi finansmanı için aracılık eder.

–  Sigorta Aracılık       : Kullanıcılar için araçlarına ZMSS, KASKO vb. sigortalar için anlaşmalı sigorta şirketleri ile aracılık sağlar.

Eniyiteklif.com.tr, sunduğu hizmetlerin içeriğinde istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

MADDE 7– GİZLİLİK VE İZİNLER

7.1. Eniyiteklif.com.tr, Kullanıcılarla ilgili bilgileri işbu Sözleşme’nin dışında Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olan “Kullanıcı Sözleşmesi”, “Gizlilik Sözleşmesi”, “Aydınlatma Metni”, “Kredi Rıza Beyanı Metni” kapsamında kullanabilir. Eniyiteklif.com.tr, Kullanıcılara ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında ancak “Sözleşmeler” içeriğinde belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. Kullanıcılar, verilerinin aktarılmasına açık rızasının bulunduğunu kabul eder.

7.2. Kullanıcılardan işbu sözleşme ve ekleri kapsamında istenen ve depolanan veriler sunucumuza kaydedilmektedir. Sunucumuz Google ve Godaddy tarafından sağlanmaktadır. Uygulama veritabanı ve depolama işlemleri için Google Firebase ve Godaddy tarafından sağlanan hizmetleri kullanmaktadır. Google ve Godaddy tarafından sağlanan sunucularda sakladığımız verilerin herhangi bir 3. Şahıs veya şirket tarafından Kullanıcı izni bulunmaksızın işlenmesi durumunda Eniyiteklif.com.tr herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanıcı açıklanan sebeplerden dolayı uygulama veya Şirket’e her ne ad altında olursa olsun tazminat talebiyle başvuramayacağını ve Eniyiteklif.com.tr’in bu konuda sorumsuzluğunun bulunduğunu kabul eder.

MADDE 8– SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ, TEMLİK VE NAKİL

8.1. Eniyiteklif.com.tr, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni veya herhangi bir hükmünü ve eklerini veya sözleşmenin tamamını uygun göreceği herhangi bir zamanda, uygun gördüğü mecralarda ilan etmek suretiyle değiştirebilir.

8.2. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

8.3. İşbu Üyelik Sözleşmesi, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. Sözleşme değişiklikleri yayımlandığında Kullanıcı tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Kabul edilmemesi durumunda Kullanıcı uygulamayı kullanmaya ve hizmetlerden yararlanmaya devam edemeyecektir.

8.4. Eniyiteklif.com.tr, işbu Sözleşme kapsamında düzenlenen veya uygulama ve site içerikleri ile ilgili olarak sahibi olduğu her nevi hak veya yetkiyi yahut borçlarını veya yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen; her zaman için, Kullanıcıya bildirimde bulunmaksızın ile üçüncü kişi veya kurumlara devir veya temlik yahut nakil edebilir.

MADDE 9– MÜCBİR SEBEPLER

9.1. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, Şirket’in gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Uygulama ve sisteme yapılan saldırılar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Eniyiteklif.com.tr veya Kullanıcı’nın makul kontrolü haricinde gelişen ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9.2. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edinimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.

MADDE 10– SÖZLEŞMENİN FESHİ

10.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi, Kullanıcı Uygulamaya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

10.2. Kullanıcı, hesabını silmesi durumunda sözleşmeyi feshetmiş sayılacaktır.

10.3. Eniyiteklif.com.tr gerekli gördüğü durumlarda hiçbir önel vermeden sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. Kullanıcı sözleşmenin feshedilmesinden ötürü her ne ad altında olursa olsun Eniyiteklif.com.tr’ten bir tazminat talebinde bulunamaz. Ancak sözleşmenin feshi ile ilgili tarafına bilgi verilmesini isteyebilir.

10.4. Sözleşmelerin ihlal edilmesi durumunda Eniyiteklif.com.tr’in herhangi bir yasal yola başvurmaması, Eniyiteklif.com.tr’in burada yazılı haklarından kısmen veya tamamen feragat ettiği anlamına gelmez.

10.5. Sözleşmenin karşılıklı veya tek taraflı feshi halinde Kullanıcı bilgileri Kanun 7. Maddesi ve maddede bahsi geçen Yönetmelik uyarınca Anonim Hale Getirilerek (Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.) istatistik bilgi amaçlı kullanılabilecektir.

MADDE 11– TEBLİGAT ADRESLERİ

11.1. Kullanıcı’nın, kayıt olurken bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için ve gerekli durumlarda yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

11.2. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

MADDE 12–YÜRÜRLÜK

12.1. Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

12.2. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın, üyelik talebine, elektronik olarak onay verilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, ekleri ile birlikte uygulanacaktır.

12.3. İşbu Sözleşme 12 (oniki) madde ve 4 (dört) adet Ek Sözleşmeden oluşmakta olup, Kullanıcı’nın Uygulamada ve İnternet Sitesinde yer alan Üyelik Sözleşmesi’ni onaylaması neticesi, tarafların serbest iradeleri ile kurulmuştur. Ek sözleşmeler işbu Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.