1. Eniyiteklif.com.tr, kişisel bilgi ve veri güvenliğini önemsemekte ve bu hususta gerekli olan tüm tedbirleri almaya özen göstermektedir. Kullanıcı da açık rızalarıyla birlikte Uygulamayı ve İnternet Sitesini kullanarak işbu gizlilik sözleşmesi hükümlerine uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
  2. İşbu Gizlilik Sözleşmesi, Uygulama ve İnternet Sitesi’nin tüm bölümlerinde geçerli olacaktır.
  3. Kullanıcı bilgilerinin korunması ve gizliliğin sürdürülebilmesi Eniyiteklif.com.tr’in ilk önceliğidir. Bu nedenle Kullanıcı vermiş olduğu bilgiler Kanun’un vermiş olduğu yetki, sözleşmede belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Eniyiteklif.com.tr’in, Kullanıcı tarafından uygulamaya kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Kullanıcı ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Eniyiteklif.com.tr’in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
  4. Eniyiteklif.com.tr, Uygulama kapsamında Kullanıcı tarafından paylaşılmış olan bilgilere erişebilir. Eniyiteklif.com.tr, bu bilgileri Uygulamanın kullanımına yönelik olarak yalnızca iş ortakları ile paylaşacağını taahhüt eder. Kullanıcı da bu bilgilerin Uygulamanın amacına yönelik olarak ve kendisi ile iletişime geçilmek için kullanılacağını kabul eder. Eniyiteklif.com.tr, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiç bir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.
  5. Uygulamadaki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Uygulamada çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, Eniyiteklif.com.tr gerektiğinde Kullanıcı IP adresini, sosyal ağ kullanıcı hesabında kayıtlı aleni bilgileri kaydedebilir ve bu amaçlarla kullanabilir. Bu bilgiler, Eniyiteklif.com.tr tarafından Kullanıcı ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla anonimleştirilerek kullanılabilir.
  6. Uygulama kapsamında elde edilen bilgiler Eniyiteklif.com.tr ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından Kullanıcı kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistikî değerlendirmeler, izinli pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dâhilinde kullanılabilir.
  7. Eniyiteklif.com.tr, Uygulama ve site içerisinde başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir, anlaşmalı olduğu 3. kurum/kişilerin reklamlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. kurum/kişilerin sitesine yönlendirebilir. Eniyiteklif.com.tr, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer Uygulamaların gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.
  8. Eniyiteklif.com.tr, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;
  • Hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
  • Şirket’in, Kullanıcı ile arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,
  • Kullanıcı’ya Sözleşmeler kapsamında sunulan hizmetlerin yerine getirilmesi için ulaşılmasını sağlamak maksadıyla,
  • Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usulüne uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri,
  • Kullanıcı haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller.
  1. Eniyiteklif.com.tr, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi taahhüt etmektedir.
  2. Eniyiteklif.com.tr tarafından Uygulama içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren Kullanıcı talep edilebilecek bilgiler de, Eniyiteklif.com.tr ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistik analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilecektir.
  3. Uygulamadaki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Uygulamada çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, Eniyiteklif.com.tr gerektiğinde Kullanıcıların IP adresini, cihaz üzerindeki tarihçe bilgilerini kaydedebilir ve kullanabilir.
  4. Eniyiteklif.com.tr, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri veya sözleşmenin tamamını gerekli gördüğü zamanda Uygulamada ve Sitede yayınlamak şartıyla değiştirebilir. Eniyiteklif.com.tr’in değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri Uygulamada ve Sitede yayınlandığı veya daha önceden belirlenmiş ise bildirilen yürürlülük tarihinde yürürlüğe girmiş kabul edilir.
  5. İşbu Gizlilik Sözleşmesi, 13 (onüç) maddeden ibaret olup Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.